DERATEX s.r.o.
Pionierska 22
Prešov 080 05

deratex(a)deratex.eu

IČO: 44 341 865
DIČ: 2022692298


Ing. Ľubomír Červeňak
mob.: +421 908 977620
cervenak(a)deratex.eu

Maroš Kopaňa
mob.: +421 905 527492
kopana(a)deratex.eu

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác. Naši pracovnici sa pravidelne zúčastňujú odborných kurzov a prednášok. Sú to kvalifikovaní odborníci, ktorí si vedia poradiť v akejkoľvek situácii. Dôkazom ich schopností a kvality práce sú spokojní zákazníci a odberatelia. Naša aplikačná a dopravná technika je na vysokej úrovni a zvládneme akúkoľvek prácu pri dodržaní kvantity, kvality a technologických postupov. U nás je samozrejme, že sa prispôsobíme odberateľom v oblasti času aj požiadaviek. Záleží nám na prírode a životnom prostredí.
Používame prípravky ekologicky nezávadné a tieto sa dajú aplikovať aj počas prevádzok v nemocniciach, reštauráciach, potravinárskych či iných prevádzkach. Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj poradenská činnosť na prevenciu proti šíreniu a premnožovaniu rôzneho hmyzu, hlodavcov či nákaz, čo je v konečnom dôsledku dôležité pri vynakladaní Vašich finančných prostriedkov v budúcich obdobiach, starostlivosti o zdravie ľudí a pracovného prostredia. V prípade Vášho záujmu o naše služby Vás radi navštívime osobne.


DDD činnosti DDD činnosť vykonávame pre:
DERATIZÁCIAničenie hlodavcov
- bytové poodniky, bytové družstvá, správcovské spoločnosti a pod.
- školy, škôlky, internáty
- veľkosklady, logistické centra a pod.
- kancelárske priestory
- poľnohospodársky a potravinársky priemysel
- armáda a zdravotníctvo
- autobusová, železničná a letecká doprava
- a iné
DEZINSEKCIAničenie obtiažneho hmyzu
DEZINFEKCIAničenie choroboplodných zárodkov